Skip to main content

Gelmett Consult OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Tallinn

Kohtla-Järve

Õpime õppima, et ...

  • Paremini mõista elukestva õppe rolli
  • omada ülevaadet täienduskoolituse võimalustest
  • Teada õppimise aluseks olevaid andeid, võimeid ja huvisid
  • Teada efektiivseid õpistrateegiaid ja meetodeid ja osata neid õppimisel kasutada
  • Teadvustada endale õppimisega seotud takistavaid ja soodustavaid uskumusi ja hoiakuid

Õpioskuste liigid

  • Kordamis ehk meeldejätmisoskus
  • Seostamisoskus – õpitav tuleb juba teadaolevaga seostada
  • Organiseerimisoskus – õpitu peab moodustama süsteemse terviku
  • Monitooringu ehk vaatlemisoskus – õppija oma tegevuse jälgimine, analüüs ja parendamine
  • Emotsionaalse kohanemise oskus – sobiva keskkonna loomine, enda innustamine, eesmärgistamine

Gelmett Consult koolituskeskus palub Teil leida hetk aega ja täita

Ruumide rent

Rendib välja õpperuume aadressil Siduri 3, Tallinn.

Lepi kokku isiklik konsultatsioon

Meie partnerid

12 aastat edukat tööd täiskasvanute õpetamisel